Jazyk

Úředním jazykem na ostrově je nejen španělština, ale také katalánština. Tato skutečnost souvisí s historickým vývojem ostrova. Dobytí území Alfonsem III. a pozdější připojení ke katalánsko-aragonskému království způsobilo dvojjazyčnost obyvatel ostrova. Katalánština je jedním z románských jazyků a největšího významu dosáhla v pozdním středověku. Na Mallorce se vyvinula místní krajová varianta katalánštiny, kterou domorodci hrdě označují jako mallorquí neboli "mallorštinu". Tímto dialektem se hovoří doma, mezi přáteli i kolegy v práci. Za doby Frankovy diktatury byla však katalánština přísně zakázána. Po Frankově smrti se stala katalánština úředním jazykem v Katalánsku, v oblasti Valencie a na Baleárech. Katalánština se od španělštiny odlišuje nejen rozdílnou výslovností, ale také rozdíly ve slovní zásobě. V minulosti se rozšiřovala hlavně ústní formou, a proto většina lidí neumí katalánsky psát. Poslední studie prokázaly, že z 80% katalánsky mluvících lidí zvládá psanou podobu pouze 5 %. To se projevuje i v nápisech u silnic či názvech měst - většinou uvidíte několik variant. Rozdílně psané názvy měst turistům orientaci v místních názvech rozhodně neusnadňují. Přesto však volání po jazykové jednotnosti v označování měst, náměstí a ulic nebylo dosud vyslyšeno.

Základní fráze (katalánsky):


Bon día

dobrý den

Obert

otevřeno

Bones tardes

dobré odpol./večer

Tancat

zavřeno

Bona nit

dobrou noc

Ahir

včera

Fins després

na shledanou

Avui

dnes

Fins demá

na shledanou zítra

Demá

zítra

Com va?

Jak se máte?

Quina hora es?

Kolik je hodin?

Per favor

prosím

On és?

Kde je …?

Gracies

děkuji

Correos

pošta

De res

není zač

Policia

policie

Perdoni

promiňte

Parada de bus

autobusová zastávka

Mercat

trh